ผ่องใสแกรนิต
โทร 085 143 2549, 085 153 3702
  • th

พระยูไล/พระพุทธเจ้า